Izolacioni materijali

Knauf - Gradjevinski materijal - izaberite fasadni materijal

Osnovna uloga izolacionih materijala je da spreče prenos toplote u spoljašnju sredinu. Pored toga, oni vrše i druge, ne manje važne funkcije, kao što su: izolacija od buke, sprečavanje širenja nepovoljnih atmosferskih uticaja, kao što su: vlaga, vetar… Izolaciju je uvek moguće poboljšati, a vrlo često to možete učiniti sami i time uštedeti novac. Količina energije koju ćete uštedeti zavisi od dosta faktora: zatečenog stanja, oblika ili konstrukcije građevine, efikasnosti sistema za grejanje…

Da bi ocenili toplotnu izolaciju kompletne konstuktivne komponente, svi njeni delovi moraju biti uzeti u obzir: zidovi, podovi, plafoni, krov, prozori... Svi delovi moraju biti usaglašeni, jer loš izbor jedne komponente kuće može imati veći negativni uticaj nego svi pozitivni uticaji najboljih komponenti.

Da bi se dobila ista izolaciona zaštita potrebno je izgraditi zidove sledećih debljina:


1. - Armirani beton 356cm;
2. - Puna opeka 112cm;
3. - Giter blok 25 60cm;
4. - Giter blok 38 28cm;
5. - Siporeks 26cm;
6. - Drvo 26cm;
7. - Sendvič panel MV 6,4cm;
8. - Sendvič panel EPS 6cm.

KORISNI SAVETI
Dok birate izolacioni materijal, pogledajte koje vrste postoje, koji se materijali koriste, način postavljanja, primenu, prednosti i mane....
Vunasti materijali:
 • Staklena vuna
 • Kamena vuna
Penasti materijali:
 • Penasta vuna
 • Fiberglas
 • Poliuretanska pena
Pločasti materijali:
 • Ekstrudirana polistirenska pena (XPS)
 • Ekspandovana polistirenska pena (EPS)
 • Poliuretanska pena
 • Poli-izo-cijan-uratska pena
 • Pluta
Folije:
 • Plastificiran papir
 • Polietilenska folija sa vazdušnim mehurovima
 • PVC folija
 • Plastificirani karton
Tečni izolatori:
 • Perlit
 • Vermikulit
 • Vaserdiht