Zidovi, blokovi i opeke

Gradjevinski materijal - izaberite Zidovi, blokovi i opeke

text

KORISNI SAVETI
Zidna keramika obuhvata sledeće proizvode:
  • Pune opeke - za izradu spoljnih i unutrašnjih
    zidova koji se malterišu
  • Pune fasadne opeke - za izradu spoljnih i unutrašnjih zidova koji se ne malterišu
  • Šuplje opeke i blokovi - za izradu spoljnih i unutrašnjih zidova koji se malterišu
  • Šuplje fasadne opeke i blokovi - za izradu spoljnih i unutrašnjih zidova koji se ne malterišu
  • Kreč-silikatne opeke i blokovi - za fasadne zidove.
  • Blokovi od običnog ili od različitih vrsta lakog betona - za zidanje spoljašnjih i unutrašnjih zidova koji se kasnije malterišu
  • Blokovi od gas betona - za nadogradnju objekata